Nr 23 (2022)

Szkoła – Zawód – Praca

Cały numer 23
Okładka

Od redakcji

Renata Tomaszewska   
9-12

PDF


Artykuły i rozprawy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP