Szkoła - Zawód - Praca, to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy.

Uznając aktualność relacji w tym tytule ujętych, postanowiono, za zgodą i przy pełnej akceptacji jego twórcy oraz kierownika wspomnianego seminarium, prof. Tadeusza W. Nowackiego, rozpocząć wydawanie czasopisma, w którym pre­zentowane będą zagadnienia nie tylko z zakresu pedagogiki pracy, ale również wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym po­jemnym tytule.

Wydawca
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Częstotliwość publikacji
Półrocznik
ISSN:
2082-6087
DOI:
10.34767/SZP
  • Artykuły i rozprawy
  • Raporty z badań
  • Recenzje
  • Sprawozdania i informacje.
  • PEDAGOGIKA
MNISW 2019: 20
Index Copernicus 2015: 53.51
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP